• bbb

Işjeň güýç süzgüji

Işjeň güýç süzgüçleri üçin kondensatorlar dürli görnüşlerde, ululykda we dizaýnda öndürilýär.Iň köp ulanylýan görnüşler metallaşdyrylan polipropilen plyonkanyň kömegi bilen gurulýar, käbirleri metallaşdyrylan poliester filmi ýa-da kagyzy ulanýarlar.

CRE, APF, SVG we ş.m. üçin metallaşdyrylan polipropilen film kondensatoryny taslamakda ýöriteleşendir.

güýç faktoryny düzediş kondensatory

Faýllary göçürip alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň: