• bbb

Biz hakda

Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd.

Gysgaça syn

Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd dizaýn, ösüş we

Hytaýda film kondensatorlaryny öndürmek.Başarnykly, yhlasly we buýsanýarys

aýratyn dizaýn we ösüş topary.

Patent
Gurmak

Görüş we missiýa barada beýannama

Kompaniýanyň gymmatlyklary, Goşant, Güýçlendirmek we Ajaýyplygy aňladýan baş harplaryna (CRE) girizildi.

Biziň gözýetimimiz, gutulgysyz we üýtgäp boljak geljekki elektron dünýäsi bilen birleşmek üçin dünýä jemgyýetçiligi üçin innowasion çözgütler bermek.

Biziň wezipämiz, içerde we halkara derejesinde iň ykrar edilen kondensator üpjün edijilerinden biri bolmak.

Önümler we goýmalar

CRE, 2011-nji ýyldan bäri elektrik elektronikasy üçin ygtybarly we hünärli çözgütleri üpjün edip, metallaşdyrylan film kondensatorlaryny global üpjün ediji bolup durýar;Senagat awtomatizasiýasy we energiýa tygşytlamak, elektrik energiýasy, demir ýol gatnawy, elektrikli awtoulag we dowamly täze energiýa ýaly dürli ugurlara göz aýlamak.Müşderilerimiz üçin düzülen ygtybarly, ýokary hilli we optimallaşdyrylan kondensator çözgütleri hemişe birinji orunda durýar.

PV / ýel energiýasy inwertory, magdan öwrüjileri, demirýol çekiji elektrik ulgamy, EPS, UPS, APF, SVG, ýörite elektrik üpjünçiligi çeşmeleri, elektrik dolandyryşy / geçiriş, hereketlendiriji ulgam, elektron ulaglar we ş.m. üçin kondensator önümleriniň giň görnüşi hödürlenýär. esasan DC-Link, IGBT snubber, ýokary woltly rezonans, birikdirme we AC süzgüç üçin ulanylýar.

Häzirki wagtda CRE-de 20-den gowrak patent bar we hil dolandyryş ulgamy ISO9001 we TS16949 we UL howpsuzlyk guramasy tarapyndan kepillendirilýär.

Müşderiler, hyzmatdaşlar we gelejek

Kompaniýa diňe bir içerki müşderilere hyzmat etmän, CRE dünýädäki kompaniýalar üçin önüm öndürýär.

2016-njy ýylda CRE DKE we Germaniýanyň Elektrik, Elektron we Maglumat Tehnologiýalary Komissiýasy DKE bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.Elektronika üçin ERC gözleg we gözleg maksady bilen döredildi.

Wuxi CRE New Energy dünýädäki has strategiki hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Bilelikde bilelikde film kondensatorlarynyň elektronika pudagynda mundan beýläkki ulanylyşyna ýolbaşçylyk ederis, ekologiýa taýdan arassa täze energiýanyň ösmegine goşant goşarys we müşderilerimize dünýä derejesinde has gowy hyzmat ederis.

Zawod

CRE-frontdesk
IMG_0589
IMG_0646.HEIC_ 副本

Enjamlar

banner
banner1
surat86

Kärhananyň abraýy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iňlis şahadatnamasy

1
2
3
4
5
6

Hytaý şahadatnamasy

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň: