• bbb

Snubber

 • Absorbsion kondensatory

  Absorbsion kondensatory

  Model: SMJ-MC seriýasy

  CRE her dürli kondensatorlary üpjün edýär

  1. Innowasiýa nemlendiriji siňdiriş kondensatorlary CRE tarapyndan taslanyldy we öndürildi

  2. CRE film kondensatorynyň dizaýnynda we önümçiliginde öňdebaryjydyr.

  3. Üýtgeýän siňdiriji kondensator aýratynlyklaryny talap edýän bolsaňyz, ýöriteleşdirilen kondensator üçin dizaýn merkezimize geçiň.

  Goýmalar:

  Olar, esasan, zynjyrlaryň naprýa .eniýesiniň ýokarlanmagyny çäklendirmek üçin ulanylýar
  aşa, ýarymgeçirijileriň güýjüne geçmegi we goragyny goramak üçin
  elektronika;süzmek we energiýa saklamak.
  Esasy amaly ýerler düzediji, SVC, lokomotiw elektrik üpjünçiligi we ş.m.

   

 • ROHS we REACH laýyk Axial snubber kondensator SMJ-TE

  ROHS we REACH laýyk Axial snubber kondensator SMJ-TE

  Snubber kondensator
  IGBT snubber kondensatorlarynyň CRE diapazony ROHS we REACH laýyk gelýär.

  1. Alawyň yza çekiji aýratynlyklary

  2. Plastiki gabyk ýa-da Mylar lentasy

  3. epoksi gutardy

  4. UL94-e laýyk geliň

  5. customörite dizaýn bar

 • Elektroniki enjamlarda GTO snubber kondensator

  Elektroniki enjamlarda GTO snubber kondensator

  Gümürtik zynjyrlar, kommutasiýa zynjyrlarynda ulanylýan diodlar üçin zerurdyr.Tersine dikeldiş döwründe ýüze çykyp biljek aşa woltly tüpeňlerden diody halas edip biler.

 • IGBT kuwwatly elektroniki programmalar üçin ýokary derejeli tokly kondensator kondensatorlary dizaýny

  IGBT kuwwatly elektroniki programmalar üçin ýokary derejeli tokly kondensator kondensatorlary dizaýny

  IGBT snubber SMJ-P

  1. Plastiki gap, rezin bilen möhürlenen;

  2. Galaýy bilen örtülen mis goýmalar, IGBT üçin aňsat gurnama;

  3. volokary woltly, pes tgδ, pes temperaturanyň ýokarlanmagyna garşylyk;

  4. pes ESL we ESR;

  5. impokary impuls tok.

   

 • Impokary impulsly ýük göterijiligi bilen ýokary hilli snubber

  Impokary impulsly ýük göterijiligi bilen ýokary hilli snubber

  IGBT snubber SMJ-P

  CRE snubber film kondensatorlary, geçiş naprýa .eniýelerinden goramak üçin zerur bolan iň ýokary tok akymy üçin niýetlenendir.

  1. ýokary dv / dt çydamlylyk ukyby

  2. IGBT üçin aňsat gurnama

 • Powerokary güýçli programmalar üçin ýokary derejeli IGBT Snubber kondensator dizaýny

  Powerokary güýçli programmalar üçin ýokary derejeli IGBT Snubber kondensator dizaýny

  IGBT snubber SMJ-P

  1. Plastiki gap, rezin bilen möhürlenen;

  2. Galaýy bilen örtülen mis goýmalar, IGBT üçin aňsat gurnama;

  3. volokary woltly, pes tgδ, pes temperaturanyň ýokarlanmagyna garşylyk;

  4. pes ESL we ESR;

  5. impokary impuls tok;

  6. UL şahadatnamasy

   

 • Polokary woltly, ýokary tokly we ýokary impulsly programmalarda ulanylýan polipropilen Snubber kondensatorlary

  Polokary woltly, ýokary tokly we ýokary impulsly programmalarda ulanylýan polipropilen Snubber kondensatorlary

  Aksial Snubber kondensator SMJ-TE

  Snubber kondensatorlary ýokary akymly, eksenel terminallary bolan ýokary ýygylykly kondensatorlar.Eksen film kondensatorlary CRE-de bar.“Axial Film” kondensatorlary üçin inwentar, baha we maglumat tablisalaryny hödürleýäris.

  1. ISO9001 we UL şahadatnamasy;

  2. Giňişleýin inwentar;

   

 • Lomaý ýokary woltly Snubber kondensator

  Lomaý ýokary woltly Snubber kondensator

  CRE dürli görnüşli kondensatorlary üpjün edýär.

  1. CRE tarapyndan taýýarlanan we öndürilen innowasion snubber kondensatorlary

  2. Film kondensatorynyň dizaýny we önümçiligi boýunça öňdebaryjy.

  3. Üýtgeşik snubber spesifikasiýalaryny talap edýän bolsaňyz, ýörite taýýarlanan snubber kondensatory üçin dizaýn merkezimize geçiň.

   

 • Metallaşdyrylan film IGBT Snubber kondensator

  Metallaşdyrylan film IGBT Snubber kondensator

  1. Plastiki gap, rezin bilen möhürlenen;

  2. Galaýy bilen örtülen mis goýmalar, IGBT üçin aňsat gurnama;

  3. volokary woltly, pes tgδ, pes temperaturanyň ýokarlanmagyna garşylyk;

  4. pes ESL we ESR;

  5. impokary impuls tok.

   

 • Kebşirleýji maşyn üçin ýokary akymly film kondensatory Snubber (SMJ-TC)

  Kebşirleýji maşyn üçin ýokary akymly film kondensatory Snubber (SMJ-TC)

  Kondensator modeli: SMJ-TC

  Aýratynlyklary:

  1. Mis hozy elektrodlary

  2. Ownuk fiziki ululyk we aňsat gurnama

  3. Mylar lenta sargy tehnologiýasy

  4. Gury rezin doldurmak

  5. Pes ekwiwalent seriýaly induksiýa (ESL) we ekwiwalent seriýa garşylygy (ESR)

  Goýmalar:

  1. GTO Snubber

  2. Elektrik enjamlarynda iň ýokary naprýa andeniýe we iň ýokary tok sorulmagy we komponenti çalyşmak üçin gorag

   

  Gümürtik zynjyrlar, kommutasiýa zynjyrlarynda ulanylýan diodlar üçin zerurdyr.Tersine dikeldiş döwründe ýüze çykyp biljek aşa woltly tüpeňlerden diody halas edip biler.

 • Axial GTO snubber kondensatorlary

  Axial GTO snubber kondensatorlary

  Bu kondensatorlar, adatça GTO goragynda duş gelýän agyr tok impulslaryna garşy durmak üçin amatlydyr.Okuň baglanyşyklary seriýaly induksiýany azaltmaga we güýçli mehaniki gurnama ygtybarly elektrik aragatnaşygyny we hyzmat wagtynda öndürilen ýylylygyň gowy ýylylyk ýaýramagyny üpjün edýär.

 • IGBT programmasy üçin polipropilen film Snubber kondensatorynyň pes ýitgi dielektrik

  IGBT programmasy üçin polipropilen film Snubber kondensatorynyň pes ýitgi dielektrik

  IGBT snubber kondensatorlarynyň CRE diapazony ROHS we REACH laýyk gelýär.

  1. ameangynyň yza çekiji aýratynlyklary, UL94-VO laýyk gelýän plastmassa berkitme we epoksi gutarnykly doldurgyç bilen üpjün edilýär.

  2. Terminal stilleri we halatlaryň ululyklary düzülip bilner.

   

Habaryňyzy bize iberiň: