• bbb

Demir ýol güýji ulgamy

Lokomotiwde, ýokary tizlikli demirýol otlusynda, metroda we ş.m. ulanylýan uly göwrümli AC we DC film kondensatory.

CRE DKMJ-S seriýasy, uzak ömri, pes ESR we demirýol çekiş ulgamy üçin öz-özüni bejermek aýratynlyklary bilen ýokary naprýa toeniýe güýçli garşylygy sebäpli ajaýyp amatly bolar.Has köp dizaýn we parametr jikme-jikliklerini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Ingörite filmler we örtük nagyşlary, ussat egrem-bugram geometriýalar we ösen içki gurluşyklar bilen bilelikde ulanylýan ýörite dizaýn edilen uly göwrümli standartlary hödürleýäris.Örän kiçijik öz-özüni induksiýa we ýokary güýçli tok saklaýyş ukyby (1200kA çenli), şeýle hem ýokary RMS toklary (1000A çenli) mümkinçiligi bilen uly kuwwatlylygy üpjün edip bilýäris.

Demirýol we demir ýol tranziti.Demirýol we demir ýol tranziti üçin kuwwatly elektron kondensatorlary işjeň ösdürýäris we önümler esasan ýokary güýçli lokomotiwlere (ýagny sazlaşykly ok otlylary we ýokary tizlikli otlylar) we şäher demir ýol tranzitine (ýagny Metro we şäher ýeňil demirýoly) ulanylýar.Bu ulagyň oturdylan kondensatorlary ýokary ygtybarlylygy talap edýär, güýçli yrgyldylara çydap bilýär we aşa ekstremal şertlerde işleýär.Ondan öň diňe daşary ýurt EPCOS, Vishay we AVX kompaniýalary ulagda oturdylan kuwwatly elektron kondensatorlary öndürip bilerdi.Indi CRE önümleri Ispaniýada, Hindistanda, Amerikada we beýleki ýurtlarda metro we ýeňil demirýol metro taslamalarynda ulanyldy.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň awtoulag kuwwatlyklary on gowrak şäheriň metro liniýalarynda ulanyldy.Esasy önümleri demir ýol we ýokary tizlikli demir ýol lokomotiwleri, şäher demir ýol tranzit enjamlary, uçarlar häzirki wagtda dünýäde birinji ýerde durýar.Hytaýda demirýol tranzit lokomotiwlerini esasy üpjün edijilerden biridir.Bombardier we ALSTOM, dünýäde öňdebaryjy lokomotiw öndürýän kompaniýalar, üpjün edijileriň sertifikatynda gaty berk.Önüm synagyndan başlap, partiýa üpjünçiligine çenli azyndan 4-5 ýyl gerek, giriş päsgelçilikleri gaty ýokary.Şereketiň ulagy oturdylan kuwwat kondensatory 2000-nji ýyldan bäri tassyklanylýar. 10 ýyl töweregi üznüksiz gözleg we ösüşden soň, kompaniýanyň önümleriniň dünýä bazaryndaky tehniki we hil artykmaçlyklaryny görkezip, demir ýol çekiş programmasynda üstünlikli işe başlady.

 

 

Demir çekiş kondensatory
DKMJ-S-01
DKMJ-S
DKMJ-S-02

Faýllary göçürip alyň

Film kondensator zawody

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň: