• bbb

Super kondensatorhttps://www.cre-elec.com/uploads/CRE-catalog-2022-8-29.pdfIň soňky katalog-2022

 • Lityum uglerod kondensatory

  Lityum uglerod kondensatory

  Kondensator modeli : Lityum uglerod kondensatorlary (ZCC & ZFC seriýasy)

  1. Temperatura aralygy: Min-30 ℃ Maks. + 65 ℃

  2. Nominal sygymlylyk aralygy: 7F-5500F

  3. Maks.Işleýiş naprýa: eniýesi: 3.8VDC

  4. Iň pes iş güýji: 2.2VDC

   

 • Powerokary kuwwatly dykyzlygy bolan super kondensator (CRE35S-0360)

  Powerokary kuwwatly dykyzlygy bolan super kondensator (CRE35S-0360)

  Model: CRE35S-0360

  Agramy (adaty model): 69g

  Boýy: 62,7mm

  Diametri: 35.3mm

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 3.00V

  Surge naprýa .eniýesi: 3.10V

  Potensial çydamlylyk: -0% / + 20%

  DC içerki garşylyk ESR: ≤2.0 mΩ

  Syzýan tok IL: <1,2 mA

   

   

   

   

   

 • 16V10000F super kondensator banky

  16V10000F super kondensator banky

  Kondensator banky yzygiderli köp kondensatordan ybarat.Tehnologiýa sebäpli, superkapisatoryň birtaraplaýyn bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi, adatça, 2,8 V töweregi, şonuň üçin köp halatda yzygiderli ulanylmaly, sebäbi her bir kuwwatyň seriýa birikdiriş zynjyrynyň 100% kepillendirilmegi kyn, şonuň üçin kepillendirmek kyn. her monomeriň syzmagy birmeňzeş, bu her monomer zarýad naprýa .eniýesiniň yzygiderli zynjyryna getirer, kondensatoryň naprýa overeniýeniň zaýalanmagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin super kondensatorymyz yzygiderli deňleşdiriji zynjyr bolup, her monomer naprýa .eniýesiniň deňagramlylygyny üpjün edýär.

 • Batareýa-ultracapasitor gibrid energiýa saklaýyş bölümi

  Batareýa-ultracapasitor gibrid energiýa saklaýyş bölümi

  Ultracapasitor seriýasy:

  Energiýa saklamak üçin ulanylýar

  16v 500f

  Ölçegi: 200 * 290 * 45mm

  Üznüksiz tok: 20A

  Iň ýokary tok: 100A

  Saklaýyş energiýasy: 72 sag

  Tigirler: 110,000 gezek

 • super kondensator

  super kondensator

  Ultrases geçiriji, ultramelewşe ýa-da Elektrik goşa gatlakly kondensator hökmünde hem bellidirAltyn kondensatorfarad kondensator. Bir kondensator elektrokimiki reaksiýadan tapawutlylykda statiki zarýad arkaly energiýa saklaýar.Pozitiw we otrisatel plitalarda naprýa .eniýe diferensiýasyny ulanmak kondensatory zarýadlaýar.

  Elektrokimiki element, ýöne energiýany saklamak prosesinde himiki reaksiýalary başdan geçirmeýär, tersine, superkapensatorlara ýüzlerçe müň gezek zarýad berip we boşadyp bolýar.

  Super kondensatoryň böleklerini iki sany reaktiw däl gözenekli elektrod plastinka hökmünde görmek bolýar, plastinkada elektrik, polo positiveitel plastinka elektrolitde otrisatel ionlary özüne çekýär, otrisatel plastinka polo positiveitel ionlary özüne çekýär, aslynda iki sany kuwwatly saklaýyş gatlagyny emele getirýär. Aýrylan polo positiveitel ionlar otrisatel tabagyň golaýynda, otrisatel ionlar polo positiveitel tabagyň golaýynda.

 • Lomaý ultramelewşe

  Lomaý ultramelewşe

  Ultrases geçiriji, ultramelewşe ýa-da Elektrik goşa gatlakly kondensator hökmünde hem bellidirAltyn kondensatorfarad kondensator. Bir kondensator elektrokimiki reaksiýadan tapawutlylykda statiki zarýad arkaly energiýa saklaýar.Pozitiw we otrisatel plitalarda naprýa .eniýe diferensiýasyny ulanmak kondensatory zarýadlaýar.

  Elektrokimiki element, ýöne energiýany saklamak prosesinde himiki reaksiýalary başdan geçirmeýär, tersine, superkapensatorlara ýüzlerçe müň gezek zarýad berip we boşadyp bolýar.

  Super kondensatoryň böleklerini iki sany reaktiw däl gözenekli elektrod plastinka hökmünde görmek bolýar, plastinkada elektrik, polo positiveitel plastinka elektrolitde otrisatel ionlary özüne çekýär, otrisatel plastinka polo positiveitel ionlary özüne çekýär, aslynda iki sany kuwwatly saklaýyş gatlagyny emele getirýär. Aýrylan polo positiveitel ionlar otrisatel tabagyň golaýynda, otrisatel ionlar polo positiveitel tabagyň golaýynda.

 • Täze işlenip düzülen gibrid superkapasitor batareýasy

  Täze işlenip düzülen gibrid superkapasitor batareýasy

  CRE ýokary hilli super kondensator bilen üpjün edýär.

  Zarýad berilýän batareýalar barada aýdylanda, superkapisatorlaryň aýratynlyklary aşakda görkezilýär:

  1. has ýokary tok akymlary;

  2. bir sikl üçin arzan baha;

  3. artykmaç zarýad bermek howpy ýok;

  4. oňat tersine;

  5. poslamaýan elektrolit;

  6. pes material zäherliligi.

  Batareýalar has az satyn alyş bahasyny we zarýad wagtynda durnukly naprýa .eniýäni hödürleýär, ýöne gysga wagtyň içinde energiýa ýitmegi we uçgun howpy bilen çylşyrymly elektron gözegçilik we kommutasiýa enjamlaryny talap edýär.

Habaryňyzy bize iberiň: